Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 1
Năm 2021 : 2.113
 • Tăng Thị Nhân Ái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0378548428
  • Email:
   tangnhanai01@gmail.com.vn
 • Trần Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0968642268
  • Email:
   tranhaln@gmail.com
 • Trần Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0977600586
  • Email:
   dungmnhh@gmail.com
 • Nguyễn Hoài Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989706366
  • Email:
   nhduc.c2bdln@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Duy Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ quản lý
  • Điện thoại:
   0988120515
  • Email:
   cuongdn67@gmail.com
 • Trần Quỳnh Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974250289
  • Email:
   quynhchaudn09@gmail.com
 • Đào Thị Bắc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916105852
  • Email:
   bacuan1978@gmail.com
 • Trần Quang Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0868737100
 • Trương Quang Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0969596711
  • Email:
   truongquanghuu@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới