Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thị Trấn Đồi Ngô số 1

TT Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang
c2doingoln.bacgiang@moet.edu.vn